Pakiet Ekonomiczny:

Wewnątrz budynku:

 • Zamiatanie klatek schodowych , wind, garaży –  raz w tygodniu
 • Mycie na mokro  canada-goose-outlet-toronto powierzchni płaskich ? raz w tygodniu
 • Mycie drzwi wejściowych do budynku ? raz w tygodniu
 • Usuwanie kurzu ze skrzynek pocztowych  oraz usuwanie ulotek ? raz w tygodniu
 • Mycie okien ? dwa razy w roku
 • Sprzątanie piwnic ? dwa  razy w roku
 • Czyszczenie lamperii oraz drzwi do szachów ? dwa razy w roku
 • Mycie na mokro garażowisk ? dwa razy w roku Why Canada Goose Never Listed For Sale

Na zewnątrz budynku:

 • Gruntowne zamiatanie terenu zewnętrznego ? dwa razy w tygodniu
 • Opróżnianie koszy na śmieci ? dwa razy w tygodniu
 • Koszenie trawy ? dwa razy w miesiącu
 • Sprzątanie altany śmietnikowej ? raz w miesiącu
 • Odśnieżanie terenu należącego do obiektu – wg potrzeb
 • Posypywanie chodników solą i piaskiem ? wg potrzeb

 

Pakiet Extra:

Wewnątrz budynku:

 • Zamiatanie klatek schodowych, wind, garaży  –  dwa razy w tygodniu
 • Mycie na mokro powierzchni płaskich ? dwa  w tygodniu
 • Mycie drzwi wejściowych do budynku ? dwa  w tygodniu
 • Usuwanie kurzu ze skrzynek pocztowych oraz usuwanie ulotek ? dwa  w tygodniu
 • Mycie okien ? cztery razy w roku
 • Sprzątanie piwnic ? cztery razy w roku
 • Czyszczenie lamperii oraz drzwi do szachów ? cztery razy w roku
 • Mycie na mokro garażowisk ? cztery razy w roku

Na zewnątrz budynku:

 • Gruntowne zamiatanie terenu zewnętrznego ? dwa razy w tygodniu
 • Opróżnianie koszy na śmieci ? dwa razy w tygodniu
 • Koszenie trawy ? raz w tygodniu lub wg potrzeb
 • Podcinanie krzewów ? wg potrzeb
 • Sprzątanie altany śmietnikowej ? raz w tygodniu  lub wg potrzeb
 • Usuwanie opadających liści ? wg potrzeb
 • Odśnieżanie terenu należącego do obiektu – wg potrzeb
 • Posypywanie chodników solą i piaskiem ? wg potrzeb

Usługi specjalne:

 • Zakładanie i pielęgnacja rabat
 • Wykonywanie projektów aranżacji terenów zielonych
 • Kompleksowa pielęgnacja terenów zielonych
 • Czyszczenie elewacji

 

Dodatkowo oferujemy w cenie usługi ?TELEFON ALARMOWY? –  każdy mieszkaniec  otrzyma numer do osoby odpowiedzialnej za dany obiekt, może zgłaszać tam w razie nagłych wypadków przykre zabrudzenia.

 

Dla mieszkańców obiektu, w którym utrzymanie czystości należy do naszej firmy mamy dodatkowy prezent w postaci 10% zniżki na sprzątanie mieszkań oraz sprzątanie poremontowe.